Vážení,

 

v souvislosti se stále vážnou epidemií viru SARS-CoV-2 na území České republiky Vláda dne 18. 3. 2021 rozhodla o prodloužení stávajících opatření, a to včetně opatření omezujících pohyb mezi okresy, která vydala s účinností od 1. 3. 2021.

 

Pro tyto účely byla vydána nová opatření, jejichž obsah odpovídá předchozím, a to zejména nařízení vlády č. 299 ze dne 18. 3. 2021 o omezení pohybu mezi okresy (odkaz: https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/omezeni-volneho-pohybu-0299.pdf) a nařízení vlády č. 298 ze dne 18. 3. 2021 o zákazu maloobchodního prodeje a služeb (odkaz: https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/omezeni-maloobchodu-0298.pdf).

 

Na uvedená opatření (zejména na čl. IV. nařízení vlády č. 299, kde je stanovena povinnost prokázat splnění výjimky potvrzením či čestným prohlášením při cestě do jiného okresu) by tedy měly ode dnešního dne také odkazovat dokumenty prokazující výjimku z omezení volného pohybu či zákazu poskytování služeb.

 

Tato opatření jsou v současné chvíli prodloužena pouze do 28. 3. 2021, neboť toho dne má skončit nouzový stav. V případě prodloužení nouzového stavu je však vysoce pravděpodobné, že tato opatření budou znovu prodloužena.

 

V rámci prodloužení výše uvedených opatření však došlo ke zrušení zákazu provozování sportu či rekreace pouze na území své obce. Tyto činnosti jsou nově od dnešního dne povoleny na území celého příslušného okresu.

 

O vývoji situace Vás budeme nadále informovat a v případě jakýchkoliv dotazů či nejasností se na nás neváhejte obrátit, jsme Vám plně k dispozici.

 

S pozdravem a přáním pevného zdraví,