Vážení,

chtěli bychom vás informovat o změnách a novinkách týkajících se poskytování Airbnb služeb v České republice, zejména pak s přihlédnutím k aktuální praxi v Praze.

 

Problematika poskytování služeb Airbnb je v dnešní době důvodu nedostatku soukromého bydlení velmi často diskutovaná. V současné době převládl názor, že poskytování služeb Airbnb není pronájmem bytu, ale poskytnutím ubytovacích služeb (stejně jako například v případech hotelů).

Výše uvedené vyplývá z toho, že myšlenka krátkodobých pronájmů bytů přes službu Airbnb nekoresponduje s definicí o bydlení dle občanského zákoníku České republiky. Městský soud v Praze tedy rozhodl o tom, že myšlenka Airbnb odpovídá definici ubytování, tudíž spadá do kategorie ubytovacích služeb.

S ohledem na toto rozhodnutí musí být prostory pronajímané přes službu Airbnb kolaudovány jako ubytovací zařízení (tudíž ne jako bytová jednotka), a tudíž se z jejich pronajímání bude muset také odvádět daň z příjmu – podnikání. Pokud prostor poskytující ubytování přes Airbnb (nebo jinou obdobnou službu) bude kolaudován pouze jako „byt“, hrozí zde riziko uložení pokuty až na 500 000 Kč a to i opakovaně.

Ke změně v užívání nemovitosti je potřebný souhlas nebo povolení stavebního úřadu. Souhlas vydává stavební úřad na základě oznámení oprávněné osoby (toho, kdo má k nemovitosti vlastnické právo) nebo která prokázala právo změnit účel užívání nemovitosti.

Problematikou Airbnb jsou také časté neshody společenství vlastníků budov, kde se ubytovací služby poskytují. Vrchní a Nejvyšší soud ČR, však rozhodl o tom, že společníci tuto výdělečnou činnost zakázat v neprospěch dalšího vlastníka nemohou. Soudy apelovaly na to, že ostatní vlastníci mohou žádat o regulaci hluku a pořádku příslušné orgány, které situaci vyhodnotí, a které jsou v případě porušení právních předpisů oprávněny udělovat pokuty.

V případě jakýchkoli dotazů či nejasností se na nás neváhejte obrátit, jsme Vám plně k dispozici.

Děkujeme za Vaši pozornost a přejeme příjemně strávený den,

Tým Spoladore & Bystřický, advokátní kancelář s.r.o.