obchodní právo

 • závazkové právo, vyjednávání a sepisování obchodních smluv
 • zastupování před soudy a arbitrážními orgány v obchodních sporech

právo obchodních společností

 • zakládání a změny v obchodních společnostech, rozhodování o rušení obchodních společností, zastupování před soudy vedoucími obchodní rejstřík
 • zastupování před soudem ve sporech mezi společníky obchodních společností

právo cenných papírů

 • směnečné právo a zastupování před soudy při směnečných sporech
 • smlouvy o převodech cenných papírů, zastupování před soudy ve sporech z cenných papírů

bankovní právo

 • vyjednávání úvěrových smluv
 • refinancování úvěrů

průmyslová práva

 • registrace průmyslových práv (ochranných známek, …… )
 • vyjednávání a sepisování licenčních smluv
 • zastupování před příslušnými úřady, soudy a arbitrážními orgány ve sporech z průmyslových práv

občanské právo

 • závazkové právo, vyjednávání a sepisování občanskoprávních smluv
 • zastupování před soudy a arbitrážními orgány v občanskoprávních sporech
 • dědické právo

právo nemovitostí

 • kompletní právní servis developerských projektů (úvěrování, smlouvy s dodavateli, smlouvy s kupujícími)
 • převody vlastnictví
 • nájemní vztahy
 • prohlášení vlastníka, zakládání Společenství vlastníků jednotek
 • bytová družstva, družstevní vlastnictví bytů

rodinné právo

 • zužování a vypořádání společného jmění manželů
 • zastupování při rozvodovém řízení včetně úpravy rodičovské zodpovědnosti v souvislosti s rozvodem
 • rodinné právo s mezinárodním prvkem

autorské právo

 • vyjednávání a sepisování licenčních smluv
 • zastupování před příslušnými soudy ve sporech z autorského práva

pracovní právo

 • právní servis pro zaměstnavatele – pracovní a přidružené smlouvy, vnitřní předpisy, sjednávání a ukončování pracovních vztahů
 • zastupování před soudy v pracovněprávních sporech

správní právo

 • stavební právo
 • právo ochrany osobních údajů
 • zastupování v řízeních o ukládání správních deliktů

trestní právo

 • obhajoba ve věcech trestních
 • zastupování poškozeného v trestním řízení