Dovolte nám sdělit, že došlo k rozhodnutí vyplacení části pohledávek věřitelů společnosti Sberbank právě těmto věřitelům. Aktuální výše vyplácených pohledávek by měla dosahovat 95%.

K tomu, aby došlo k výplatě pohledávky, tak je nutné, aby se konkrétní věřitel přihlásil na některé k tomu určené pobočce Komerční banky, která bude výplatu provádět. Toto přihlášení o vyplacení je zapotřebí provést nejpozději do 15.04.2024, přičemž je možné jej provést buď osobně nebo na základě podepsané plné moci.

Finanční prostředky budou vypláceny bezhotovostně, v CZK a převodem na bankovní účet vedený v České republice. Současně musí být ze strany věřitelů předložena společnosti Komerční banka celá řada dokumentů. Zejména pak v případě obchodních společnosti musejí tyto prokázat, kdo jsou jejich skuteční majitelé.

V případě jakýchkoliv dotazů nebo nejasností se na nás neváhejte obrátit.