Vážení,

v tomto článku bychom Vás chtěli informovat o zahájení a průběhu likvidace banky Sberbank CZ a o přihlašování pohledávek do likvidace této společnosti.

 

Jak jsme Vás již informovali v našem předchozím článku ze dne 19.05.2022, banka Sberbank CZ vstoupila dne 02.05.2022 usnesením Městského soudu v Praze do likvidace a její likvidátorkou byla jmenována JUDr. Jiřina Lužová, advokátka, ev. č. ČAK 07991.

 

Likvidátorka následně zveřejnila v Obchodním věstníku výzvu věřitelům banky Sberbank CZ k přihlášení pohledávek, a to ve lhůtě nejpozději do 09.09.2022. Přihlášky lze podat zasláním na adresu sídla společnosti Sberbank CZ: U Trezorky 921/2, Jinonice, 158 00 Praha 5, nebo zasláním do datové schránky společnosti Sberbank CZ: f94gyc6. K opožděně přihlášeným pohledávkám nemusí likvidátor při vypořádání majetku přihlížet a tyto by jím pravděpodobně nebyly uspokojeny.

 

Přihlásit své pohledávky mohou všichni věřitelé Sberbank CZ, jejichž vklady převyšují zákonný limit pro náhradu pojištěných vkladů v rámci Garančního systému pojištění vkladů (tj. vkladatelé, jejichž vklady u Sberbank CZ přesahovaly 100.000,- EUR, tj. přibližně 2,5 milionu Kč). Vkladatelé pak přihlašují pohledávku ve výši částky, která přesahuje tento zákonný limit pojištění vkladů.

 

Samotná přihláška pohledávky nemá ze zákona žádné obsahové ani formální náležitosti, avšak je žádoucí v ní uvést alespoň vznik, měnu, výši a splatnost pohledávky. Uvedené skutečnosti je navíc vhodné doložit, například smlouvou o vedení účtu, bankovním výpisem či jiným dokladem prokazujícím pohledávku věřitele.

 

Po uplynutí lhůty k přihlášení pohledávek rozhodne likvidátorka, zda dojde k vypořádání majetku společnosti Sberbank CZ v rámci likvidace, či zda proběhne insolvenční řízení a konkurz. K zahájení insolvenčního řízení proti společnosti Sberbank CZ by došlo za situace, že by hodnota majetku této společnosti byla nižší než její dluhy. V případě zahájení insolvenčního řízení, by museli všichni věřitelé Sberbank CZ, bez ohledu na to, zda již přihlásili svou pohledávku v rámci likvidace, podat přihlášku pohledávky do insolvenčního řízení.

 

V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností se na nás neváhejte obrátit.

 

S pozdravem a přáním hezkého dne

 

Team Spoladore & Bystřický