Advokátní kancelář Spoladore & Bystřický, se sídlem v Praze, poskytuje služby generální advokátní praxe se zvláštním důrazem na právo nemovitostí, obchodní a závazkové právo. Specifikem kanceláře je poskytování právních služeb investorům přicházejícím do České republiky ze zahraničí. S klienty proto komunikujeme česky, italsky, anglicky a francouzsky. Italským klientům se přitom věnují rodilí mluvčí.

Povinné upozornění pro spotřebitele:

Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb ( na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.