Vážení,

 

v souvislosti se zhoršující se epidemií viru SARS-CoV-2 na území České republiky bychom Vás rádi opět informovali o zpřísňujících vládních opatření, která byla vydána dne 22. 10. 2021.

 

 

Mimořádná opatření účinná od 25. 10. 2021

 

V rámci těchto opatření byla zavedena zejména povinnost nosit respirátory na pracovištích, a to v případě, že se daná osoba nachází 1,5 metru nebo blíže k další osobě. Zaměstnavatelé jsou rovněž povinni vybavit své zaměstnance dostatečným množstvím respirátorů.

 

Nošení respirátoru je povinné rovněž na hromadných akcích bez ohledu na počet účastníků (tedy i v případě 2 osob), ve veřejné dopravě, a dále také v jakýchkoliv vnitřních prostorách s výjimkou bydliště.

 

Dále došlo k výrazné změně v pravidlech karantény, kdy je nyní možné karanténu ukončit již po 7 dnech od kontaktu s nakaženou osobou, avšak pouze s negativním RT-PCR testem. Tato změna se však vztahuje pouze na případy, kdy byla karanténa nařízena nejdříve 25. 10. 2021.

 

 

Mimořádná opatření účinná od 01. 11. 2021

 

Dále od 01. 11. 2021 nabyde účinnosti další mimořádné opatření, kterým přestanou být hrazeny preventivní testy na přítomnost koronaviru ze zdravotního pojištění. To se však nevztahuje na osoby mladší 18 let či osoby, které se nemohou nechat očkovat ze zdravotních důvodů, které tak budou mít nadále testy hrazené ze zdravotního pojištění. Dále budou mít hrazené testy i osoby, které se prozatím nechaly očkovat pouze první dávkou.

 

Testy budou pro osoby s jednou z výše uvedených výjimek nadále hrazeny v omezeném počtu, a to u RT-PCR testů dvakrát v kalendářním měsíci a u antigenních testů jednou za 7 dní.

 

Zároveň se od stejného data dalším mimořádným opatřením zkrátí platnost testů. Výsledek RT-PCR testu již nebude uznáván 7 dní, nýbrž pouze 72 hodin, a výsledek antigenního testu bude uznáván pouze 24 hodin místo stávajících 72 hodin. Cílem tohoto opatření je vyšší motivace osob k podstoupení očkování, přičemž nově je také od 01. 11. 2021 uložena provozovatelům stravovacích služeb, klubů, barů a dalších obdobných zařízení povinnost kontrolovat bezinfekčnost osob vstupujících do těchto provozoven (které se prokáží dokladem o očkování, testu či prodělané nemoci).

 

O dalším vývoji Vás budeme informovat.

 

V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností se na nás neváhejte obrátit, jsme Vám plně k dispozici.

 

S pozdravem a přáním pevného zdraví,

 

Tým Spoladore & Bystřický, advokátní kancelář s.r.o.