Vážení,

 

jedním z aktuálních a hojně probíraných témat v oblasti nové legislativy je tzv. konsolidační balíček, který má mít pozitivní dopad na saldo státního rozpočtu, avšak dopady plánovaných změn výrazně pocítí fyzické i právnické osoby. V tomto článku se zaměříme na plánovanou změnu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, a to konkrétně na plánovanou novou úpravu týkající se zdanění příjmu z prodeje kapitálového majetku, tj. zejména podílů v obchodní korporaci a cenných papírů.

 

Zákon o daních z příjmu v účinném znění osvobozuje příjem od daně dvou případech, které se označují jako hodnotový a časový test.

 

Hodnotový test se vztahuje ke všem příjmům za dané zdaňovací období, tedy pokud jejich úhrn nepřekročí částku 100.000,- CZK, poplatník nemusí příjmy z prodejů kapitálového majetku v daňovém přiznání vůbec uvádět.

 

Časový test se vztahuje k jednotlivému cennému papíru, resp. podílu, přičemž zkoumá dobu, po kterou poplatník daný kapitálový majetek vlastnil. Pokud jej vlastnil déle, než danou dobu (3 roky cenný papír, 5 let podíl v obchodní korporaci), pak je takový příjem osvobozen a tento konkrétní příjem se v přiznání neuvádí a není daněn.

 

Projednávaná změna by se nijak neměla dotknout drobných investorů, kteří hojně využívají hodnotový test, tedy hranici 100.000,- CZK. Je však současně třeba upozornit, že se jedná o úhrn příjmů, nikoliv o úhrn hrubého zisku, tedy není rozhodné za kdy a za jakých okolností poplatník cenné papíry zakoupil, ale do této částky se započítávají veškeré prodejní ceny všech prodaných cenných papírů, resp. podílů za zdaňovací období. Jedná se však o již účinné pravidlo, na kterém se nic nemění.

 

Navržené změny se naopak dotknou větších investorů, kteří mají příjmy z prodeje kapitálového majetku převyšující 40 milionů korun za zdaňovací období. Návrh zavádí strop v časovém testu v této výši a veškeré příjmy nad tuto částku tak osvobozeny nebudou, ač původně prošly časovým testem.

 

Zákon o daních z příjmu stanoví dvě sazby pro výpočet daně 15 a 23 %. Jedná se o tzv. solidární zdanění, kdy od určité hranice jsou příjmy zdaňovány vyšší sazbou než příjmy, které této hranice nedosahují. Od roku 2024 bude touto hranicí 36násobek průměrné mzdy. Daň tedy bude počítána následovně – do 36násobku průměrné mzdy se daní sazbou ve výši 15 %, nad 36násobek sazbou ve výši 23 %. Pokud předpokládáme, že průměrná hrubá mzda vzroste o 4 % v roce 2024, tedy přibližně na 42.000,- CZK, sazba 23 % bude uplatňována na příjmy nad 1.500.000,- CZK.

 

 

Pro snadnější pochopení situace uvádíme modelový příklad:

 

Prodej podílu v obchodní korporaci s časovým testem 5 let

Pan Novák je vlastníkem 100% podílu v obchodní společnosti XYZ s.r.o.. V roce 2024 se mu podařilo tento podíl prodat za 60.000.000,- CZK, tento podíl vlastnil již od roku 2015, tudíž splnil časový test 5 let. Základní kapitál společnosti činí 10.000.000,- CZK. Příjem z prodeje činí tedy 50.000.000,- CZK, z čehož 40.000.000,- CZK je osvobozeno od daně (díky splnění časového testu) a 10.000.000,- CZK tvoří daňový základ. Pan Novák v roce 2024 žádné jiné příjmy neměl.

 

Pan Novák bude muset zaplatit částku tvořenou 15 % z 1.500.000,- CZK a 23 % z 8.500.000,- CZK. Celková částka daně by tak v roce 2024 činila 2.125.000,- CZK (225.000,- CZK + 1.955.000,- CZK – 30.000,- CZK). Pokud by pan Novák tento prodej provedl v roce 2023, neplatil by žádnou daň.

 

Prodej podílu v obchodní korporaci bez časového testu 5 let

 

Pan Novák je zaměstnaná osoba a v roce 2024 vydělal v práci 1.000.000,- CZK hrubého. Současně v tomto roce prodal podíl v obchodní společnosti, který vlastnil od roku 2021, za 5.500.000,- CZK (tedy nesplnil časový test 5 let). Částka, za kterou podíl koupil, činila 1.700.000,- CZK. Pan Novák neměl tento rok žádné další příjmy.

 

Daňový základ pana Nováka za rok 2024 činí 4.800.000,- CZK (1.000.000 + 5.500.000 – 1.700.000). Z toho bude část zdaněna sazbou 15 % ve výši 1.500.000,- CZK a zbývající část sazbou 23 %, tedy 3.300.000,- CZK. Celkově by tak pan Novák zaplatil v roce 2024 daň ve výši 954.000,- CZK (225.000 + 759.000 – 30.000). V porovnání se stejnými příjmy v roce 2022 pan Novák zaplati o 30.000,- CZK více.

 

Konsolidační balíček, prostřednictvím kterého by došlo k výše popsané změně, byl schválen Poslaneckou sněmovnou a aktuálně je projednáván v Senátu.

 

O dalším vývoji legislativy Vás budeme informovat.

 

V případě jakýchkoli dotazů či nejasností se na nás neváhejte obrátit, jsme Vám plně k dispozici.

 

Děkujeme za Vaši pozornost a přejeme příjemně strávený den,

 

 

       Tým Spoladore & Bystřický, advokátní kancelář s.r.o.