Vážení,

 

v tomto článku si Vás dovolujeme stručně informovat o přelomovém rozhodnutí Městského soudu v Praze, týkajícím se povinnosti danit příjmy plynoucí z krátkodobých pronájmů nemovitostí přes platformy typu Airbnb či booking.com.

 

Městský soud v Praze v srpnu 2021 rozhodl, že krátkodobý pronájem nemovitostí spadá pod obor živnosti ubytovací služby. Poskytování krátkodobých pronájmů bytů má totiž podle soudu znaky poskytování ubytování, nikoli nájmu, když nenaplňuje potřebu bydlení, ale potřebu ubytování. Rozdíl mezi nájmem a ubytováním spočívá zejména v poskytování dalších služeb (například poskytnutí povlečení, toaletního papíru apod.), ale hlavně v krátkodobosti ubytování a dlouhodobosti nájmu.

 

Důsledkem uvedeného by se poskytování krátkodobých pronájmů mělo považovat za samostatnou podnikatelskou činnost ve smyslu § 7 zákona o daních z příjmu (zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů),  a tedy se mělo jako podnikatelská činnost i danit. V praxi by se tak krátkodobý pronájem měl danit obdobně jako provozování hotelových zařízení, nikoli jako příjmy z pronájmu. Poskytovatelé ubytovacích služeb tak nejsou osvobozeni od placení daně z přidané hodnoty (DPH). To se dotkne především osob, jež krátkodobě pronajímají více nemovitostí. Pokud totiž zisk z podnikatelské činnosti přesáhne ročně jeden milion korun, stane se podnikatel plátcem DPH a musí odvést daň ve výši patnáct procent svých příjmů. Naopak osob, jež pronajímají pouze jednu nemovitost, by se změna posuzování krátkodobých pronájmů neměla výrazně dotknout.

 

Podnikatelé, poskytující krátkodobé pronájmy, budou muset platit též odvody na zdravotní a sociální pojištění. Na rozdíl od nájmu totiž nejsou ubytovací služby od těchto odvodů osvobozeny.

 

Pro podnikající fyzické osoby vedle daňových povinností a povinnosti podat přihlášku k registraci k dani z příjmů fyzických osob, navíc vzniknou i povinnosti související s vedením účetnictví.

 

V případě jakýchkoli dalších dotazů či problémů se na nás neváhejte obrátit.

 

Děkujeme za Vaši pozornost a s přáním pevného zdraví,

 

 

       Tým Spoladore & Bystřický, advokátní kancelář s.r.o.