Dovolujeme si Vás stručně informovat o dalším vývoji rozvolňujících a omezujících opatření, přijatých v boji proti pandemii onemocnění COVID-19, a o dalším souvisejícím vývoji podpůrných opatření. V průběhu tohoto a minulého týdne došlo k několika významným změnám v protikoronavirových opatření, o kterých pojednáme níže.

 

Zrušení opatření o podmínkách provozu restauračních zařízení

 

Nejvyšší správní soud zrušil dne 21. 05. 2021 část opatření Ministerstva zdravotnictví, ze dne 14. května 2021 č. j. MZDR-14601/2021-12/MIN/KAN, která stanovovala omezení činnosti provozoven zařízení, poskytujících stravovací služby, ale rovněž heren a kasin. Omezení byla soudem prohlášena za nezákonná. Od pondělí 24. 05. 2021 však platí nové opatření s obdobným zněním, takže zrušení předchozího opatření nemá bezprostřední dopad na provoz zařízení. Může však mít vliv z hlediska možnosti náhrady škody státem v případném soudním sporu, neboť se jednalo o nezákonné rozhodnutí ve smyslu zákona č. 82/1998 Sb., zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem.

 

Změna podmínek pro ubytovávání v hotelech a penzionech

 

Od úterý 25. 05. 2021 platí pro ubytovávání hostů v ubytovacích zařízeních, že bezinfekčnost lze prokázat vedle negativního testu z testovacího místa či certifikátem o očkování rovněž potvrzením o absolvování testu vydaným zaměstnavatelem, čestným prohlášením o otestování ve školském zařízení či absolvováním antigenního testu přímo na místě. Povinnost prokazovat bezinfekčnost se ani nadále nebude vztahovat na děti do šesti let věku.

 

Rozvolnění pravidel pro konání hromadných akcí

 

Od pondělí 31. května 2021 dojde k rozvolnění pravidel pro konání hromadných akcí. Nově se budou moci konat například vysokoškolské obřady (například promoce), ale i kongresy a vzdělávací akce. Otevřít budou moci též venkovní bazény a koupaliště s omezením kapacity na 50 %. Rovněž bude možné provádět skupinové prohlídky až o 30 osobách na zámcích a v muzeích, či na veletrzích. Dojde též k úpravě dalších hromadných akcí – zvýší se například povolený počet přítomných osob při sportování a na sportovních akcích, a to na 75 osob ve vnitřních prostorách a 150 osob ve venkovních prostorách.

 

Hrazení testů na COVID-19 zdravotními pojišťovnami

 

Od 01. 06. 2021 se změní pravidla úhrad testů na COVID-19 zdravotními pojišťovnami. Antigenní testy budou od června hrazeny pouze jednou za 7 dnů, zatímco PCR testy budou hrazeny pouze dvakrát za měsíc.

 

Změna pravidel pro vstup na území České republiky

 

Od 01. 06. 2021 by se navíc měl začít vydávat digitální COVID certifikát (tzv. Digital Green Certificate), kterým se bude prokazovat absolvování testů na přítomnost onemocnění COVID-19, absolvování očkování či prodělání onemocnění COVID-19. Uznáván bude rovněž národní certifikát o prodělaném očkování.

 

Změna pravidel prokazování prodělaní onemocnění COVID-19 a absolvování očkování

 

Od pondělí 26. 05. 2021 se změní pravidla prokazování bezinfekčnosti. Osoby, které prodělaly onemocnění COVID-19 budou bezinfekčnost moci prokázat potvrzením o prodělání onemocnění až 180 dnů po prodělání onemocnění, oproti předchozím pouhým 90 dnům. K prokázání bezinfekčnosti certifikátem o absolvování očkování bude nově možné již po podání první dávky vakcíny, a to po 22 dnech po podání vakcíny.

 

O dalším vývoji rozvolňování a ostatních opatření Vás budeme informovat.

 

V případě jakýchkoli dalších dotazů či problémů se na nás neváhejte obrátit.

 

Děkujeme za Vaši pozornost a s přáním pevného zdraví,

 

 

       Tým Spoladore & Bystřický, advokátní kancelář s.r.o.