Vážení,

 

v návaznosti na náš článek pojednávající o povinnosti upřesnění předmětu podnikání z července minulého roku bychom Vás chtěli tímto informovat o podmínkách pro založení obchodní společnosti a jejím předmětu podnikání (živnostenském oprávnění) v době založení obchodní společnosti.

 

Obchodní korporace, stejně jako každá právnická osoba, musí být vždy založena za určitým účelem. V případě obchodních korporací tento účel bude zpravidla dosažení zisku prostřednictvím podnikání. Český právní řád však připouští, aby obchodní korporace byla založena i za jinými účely.

 

Této otázce se věnuje již ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“ nebo „zákon o obchodních korporacích“), podle kterého je možné založit veřejnou obchodní společnost (v.o.s.) nebo komanditní společnost (k.s.) pouze za účelem podnikání nebo správou vlastního majetku.

 

Uvedené ustanovení však nezmiňuje kapitálové společnosti – tedy společnost s ručením omezeným (s.r.o.) a akciovou společnost (a.s.). U těchto společností však judikatura (především rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 29 Cdo 152/2007 ze dne 21. 5. 2008) dovozuje, že je možné, aby tyto společnosti byly založeny i za dalšími účely mimo podnikání a správu vlastního majetku.

 

Tomuto odpovídá i terminologie veřejných rejstříků i náležitosti zakladatelských právních jednání, kdy je rozlišováno mezi tzv. předmětem podnikání a předmětem činnosti. Pokud je právnická osoba založena za podnikatelským účelem, v zakladatelském právním jednání a ve veřejných rejstřících bude uveden její předmět podnikání. Pokud právnická osoba nevykonává podnikatelskou činnost, bude uváděn její předmět činnosti.

 

Z těchto důvodů je tedy možné založit obchodní společnost bez uvedení jakékoliv živnosti, a uvést jako předmět činnosti společnosti například správu vlastního majetku nebo pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.

 

Dále je samozřejmě možné založit společnost za účelem podnikání bez živnostenského oprávnění v případě, kdy se sice jedná o podnikatelskou činnost, která však není upravena živnostenským zákonem. Mezi takové případy spadá např. daňové poradenství, advokacie, bankovnictví, autorská činnost a další. Takové činnosti jsou však zpravidla upraveny speciálními právními předpisy.

 

V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností se na nás neváhejte obrátit.

 

S pozdravem a přáním hezkého dne

 

Team Spoladore & Bystřický