Dovolujeme si Vás informovat o dalším vývoji opatření proti novému koronaviru SARS-CoV-2. Minulý týden vydalo Ministerstvo zdravotnictví nová opatření účinná ode dne 9. 7. 2021, kterými reagovalo na zvyšující se riziko nákazy novými mutacemi uvedeného viru a konec ústupu epidemie na území České republiky.

 

1) Odložení bezinfekčnosti po očkování

 

První přijatou změnou je odložení doby, kdy již mají očkované osoby výjimku z povinnosti podstoupit test na přítomnost koronaviru při vstupu do některých vnitřních i venkovních prostor nebo při účasti na hromadných akcích. Zatímco předchozí opatření stanovila výjimku z povinných testů pro všechny osoby, kterým byla aplikována pouze první dávka dvousložkové vakcíny, a od jejího podání uplynulo alespoň 22 dní, nově mají z uvedené povinnosti výjimku pouze ty osoby, kterým již byly aplikovány dvě dávky, a zároveň od aplikace druhé dávky uplynulo alespoň 14 dní.

 

Pro prokázání splnění výše uvedených podmínek je třeba předložit národní certifikát o dokončeném očkování (popř. národní certifikát o provedeném očkování u jednosložkové vakcíny). Ten je možné si stáhnout na webových stránkách https://ocko.uzis.cz/, popř. je možné ho získat také na žádost v očkovacím centru při podání druhé dávky vakcíny.

 

2) Povinné testování po návratu ze zemí s nízkým rizikem nákazy koronavirem

 

Dále Ministerstvo zdravotnictví vydalo opatření , kterým se nově mění povinnosti po návratu na území České republiky ze zemí s nízkým rizikem nákazy. Nově je tímto opatřením uložena povinnost podstoupit alespoň antigenní test  a vyplnit příjezdový formulář, který naleznete pod tímto odkazem: https://plf.uzis.cz/.

 

Povinnost podstoupit test na přítomnost koronaviru se vztahuje na všechny osoby, které pobývaly v zahraničí více než 12 hodin. Občané České republiky, občané členských států Evropské unie s alespoň přechodným pobytem v ČR a cizinci s povolením k trvalému pobytu mohou předmětný test podstoupit i do 5 dnů po návratu. Pokud se však nejedná o výše uvedené osoby, je potřeba předložit potvrzení o podstoupení testu s negativním výsledkem již při vstupu do země.

 

Z této povinnosti je nadále stanovena výjimka pro plně očkované osoby, přičemž od aplikace jejich druhé dávky uplynulo alespoň 14 dní, a dále pro osoby, které prodělaly nemoc COVID-19 v posledních 180 dnech.

 

V případě, že se zaměstnanec vrátí ze zahraničí a neprokáže zaměstnavateli, že již podstoupil test pro návrat ze zahraničí (ze země s nízkým nebo středním rizikem nákazy), popř. že nespadá do některých z výjimek (a podstoupí tedy test až během 5 dnů po návratu), je zaměstnavatel podle shora uvedeného opatření povinen zamezit vstupu takového zaměstnance na pracoviště, ledaže zaměstnanec bude na pracovišti až do okamžiku obdržení výsledku testu nosit respirátor alespoň kategorie FFP2 (v takovém případě je vpuštění zaměstnance na pracoviště ponecháno na zaměstnavateli).

 

V případě zemí se středním, vysokým, velmi vysokým či extrémním rizikem nákazy nadále platí stejné povinnosti, jako ty stanovené předchozím opatřením.

 

V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností se na nás neváhejte obrátit, jsme Vám plně k dispozici.

 

S pozdravem a přáním pevného zdraví,

 

Tým Spoladore & Bystřický, advokátní kancelář s.r.o.