Dovolujeme si Vás informovat o 2. výzvě dotačního programu COVID- Nepokryté náklady, kterou vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu dne 10.6.2021.

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo 2. výzvu k podání žádosti v dotačním programu COVID – Nepokryté náklady. Tento program slouží k uhrazení části nepokrytých nákladů podnikatelům, kteří se nachází ve ztrátě z důvodu pandemie koronaviru. Jedná se o program nevázaný na určitý sektor, počet zaměstnanců či formu vlastnictví.

 

Podmínkou pro čerpání je pokles obratu firmy za Rozhodné období v oproti srovnávacímu období alespoň o 50 % a doložení účetní ztráty. Od této ztráty se budou ještě odečítat již poskytnuté dotace jako například Antivirus. Žadatelé jsou dále povinni přiznat poskytnuté i očekáváné dotace a podpory. Program pomůže s úhradou části nákladů/výdajů, které nejsou pokryty výnosy/příjmy a srovnávacím obdobím je stejné období roku 2019 (tedy buď duben 2019 nebo duben až květen 2019).

 

Maximální částka podpory u 2. výzvy je  15 milionů Kč na jednoho žadatele za rozhodné období od 1. dubna do 30. dubna 2021, nebo 25 milionů Kč na jednoho žadatele v případě rozhodného období od 1. dubna do 31. května 2021. Rozhodné období je od 1. dubna 2021 do 31. května 2021 a v případě, že žadatel splňuje podmínky pro uznání podpory jen za měsíc duben, zvolí si období od 1. dubna 2021 do 30. dubna 2021.

 

Žádosti lze podávat od 28. června 2021 od 9:00 hodin do 13. září 2021

 

Program Covid – Nepokryté náklady je alternativou jiného programu, a to programu COVID – 2021 (ten je již ukončen). Tyto dva programy jsou kombinovatelné.

 

Žádost se podává prostřednictvím informačního systému na adrese: https://aisportal.mpo.cz/AISPortal/default. Pro podání žádosti je nutné mít tzv. aktivní identitu fyzické osoby, tedy eIdentitu.

 

Detaily a veškeré informace k této podpoře jsou na webu https://www.mpo.cz/naklady.

 

 

V případě jakýchkoli dalších dotazů či problémů se na nás neváhejte obrátit.

 

Děkujeme za Vaši pozornost a s přáním pevného zdraví,

 

 

       Tým Spoladore & Bystřický, advokátní kancelář s.r.o.