Dovolujeme si Vás stručně informovat o dalším rozvolnění omezujících opatření, přijatých v boji proti pandemii onemocnění COVID-19, a o dalším souvisejícím vývoji podpůrných opatření. V tomto a minulém týdnu přijala vláda několik rozhodnutí týkajících se rozvolňování protiepidemických opatření, která zásadním způsobem mění provoz restauračních a dalších zařízení.

 

 

Provoz restauračních zařízení 

Dne 14.05.2021 oznámila vláda podmínky, za jejichž splnění mohou restaurační zařízení pro zákazníky otevřít své zahrádky, a to od pondělí 17. května 2021. Každý zákazník restauračního zařízení musí být schopen doložit, že v předchozích 90 dnech prodělal onemocnění COVID-19, již podstoupil očkování proti COVIDU-19 (očkování je nutné dokončit, tedy podstoupit obě dávky), nebo byl testován antigenním či PCR testem na zjištění přítomnosti onemocnění COVID-19 s negativním výsledkem (akceptováno je potvrzení zaměstnavatele o provedení testu, či podstoupení negativního testu na místě). Požadavky se netýkají dětí do 6 let věku. Provozovatelé restaurací nemusí splnění podmínek vstupu na straně zákazníků kontrolovat – zákazník je však povinen prokázat splnění podmínek kontrole hygienické stanice či policisty.

 

Omezen je počet zákazníků u jednoho stolu, a to na 4 osoby (s výjimkou osob ze společné domácnosti a dlouhých stolů, u kterých lze zachovat rozestup mezi skupinami). Odstup mezi zákazníky nesedícími u jednoho stolu musí být minimálně 1,5 metru.

 

Restaurační zařízení mohou mít za splnění výše uvedených podmínek otevřeno od 6:00 do 21:59 hodin.

 

Restaurační zařízení oproti původním očekáváním mohou svým zákazníkům zpřístupnit internetové připojení wi-fi. Wi-fi připojení mohou svým zákazníkům navíc opětovně poskytovat obchodní centra.

 

Další rozvolnění opatření ode dne 17. května 2021

Již dne 17. května 2021 mohly otevřít své provozovny fitness centra a posilovny. Od úterý nově nemusí sportovci a lidé při cvičení nosit ochranu dýchacích cest (stejně tak již nemusí ani zákazníci kadeřnictví, holičství, kosmetických a masérských služeb či tatérů). Kapacita provozoven je omezena – v posilovně může být na 15 metrů čtverečních pouze jedna osoba a zároveň může cvičit pouze 10 lidí najednou. Při vstupu se zákazníci musí prokázat negativním testem, potvrzením o prodělaném onemocnění COVID- 19 či certifikátem o ukončení očkování.

 

Umožněno je též konání venkovních kulturních akcí, a to v počtu až 700 osob, maximálně však polovinu celkové kapacity míst k sezení. Opět platí, že účastnici se musí prokázat negativním testem COVID-19, certifikátem o ukončeném očkování či potvrzením o prodělání onemocnění COVID-19.

 

Rozvolnění dalších opatření ode dne 24. května 2021

Dne 17.05.2021 jednala vláda znovu a přijala některá další opatření. Změnila se tak, jak jsme již uváděli, například pravidla nošení ochranných prostředků dýchacích cest. Již od úterý 18. května 2021 se tak rozšířil okruh výjimek z povinnosti nosit ochranné prostředky, a to hlavně o sportovce a cvičící osoby v době cvičení, či zákazníci při poskytování služeb péče o hlavu a krk.

 

Rozvolněna bude i školní docházka. Od 24.05.2021 bude umožněno obnovení výuky ve všech ročnících vysokých škol a ve všech ročních středních škol. Rovněž skončí rotační způsob výuky.

 

Od pondělí 24.05.2021 se zvýší počet možných návštěvníků volnočasových center a bude například umožněn vstup návštěvníků do vnitřních prostor zoologických zahrad (kapacitní omezení ve výši 50 % návštěvnosti a další hygienické požadavky však zůstanou zachovány).

 

Otevřít pro všechny zákazníky mohou též hotelová zařízení. Jedinou podmínkou opět prokázání se negativním testem, prodělaným onemocněním COVID-19 či podstoupeným kompletním očkováním proti onemocnění COVID-19.

 

V případě jakýchkoli dalších dotazů či problémů se na nás neváhejte obrátit.

 

 

Děkujeme za Vaši pozornost a s přáním pevného zdraví,

 

 

 

       Tým Spoladore & Bystřický, advokátní kancelář s.r.o.