Dovolujeme si Vás stručně informovat o dalším rozvolnění omezujících opatření, přijatých v boji proti pandemii onemocnění COVID-19, a o dalším souvisejícím vývoji podpůrných opatření.

 

Rozšíření prezenční výuky ve školách

Dne 06.05.2021 se konalo další jednání vlády. Vláda rozhodla, že ode dne 10. května 2021 se rozšíří rotační výuka na základních školách tak, že bude obnovena výuka rovněž na druhém stupni základních škol, na nižších stupních gymnázií a prvních čtyř ročníků osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře. Obnovena bude rovněž klinická a praktická výuka ve všech ročnících vysokých škol. Rozvolnění umožní rovněž otevření volnočasových středisek pro děti (aktivit se navíc bude nově moci účastnit až 30 dětí) a konání organizovaných sportovních aktivit pro děti ve věku do 18 let. K plnému provozu se vrátí rovněž mateřské školy.

 

Otevření muzeí a zámků a dalších zařízení

Ve všech krajích budou moci ode dne 10. května otevřít muzea, galerie, hrady, zámky a další objekty, budou se moci otevřít výstaviště a veletrhy. Rovněž některá opatření týkající se například závodního stravování budou drobně rozvolněna. Volnější bude režim lázní, ve kterých budou nově moci pobyt podstoupit všichni občané ČR či EU a rezidenti s přechodným pobytem, a za předpokladu, že doloží negativní PCR test, doklad o dokončeném očkování či prokáží prodělání onemocnění COVID-19 v posledních 90 dnech.

 

Změna podmínek karantény

Od 07.05.2021 se mění podmínky karantény a izolace. Osoby jež přišly do styku s nebezpečnými mutacemi onemocnění COVID-19 jsou povinny podstoupit karanténu v délce 14 dnů a zakončit ji negativním PCR testem (opatření se týká jihoafrické, brazilské a indické mutace).

 

Prodloužení dotačních programů

Vláda na jednání dne 06.05.2021 rozhodla o prodloužení dotačních programů pro podnikatele COVID 2021 a COVID – Nepokryté náklady a o prodloužení kompenzačního bonusu.  Rozhodné období první výzvy programu COVID 2021 bude prodlouženo až do 9. května 2021. Pro program COVID – Nepokryté náklady bude vyhlášena druhá výzva, přičemž rozhodné období by mělo být od 1. dubna do 31. května 2021 (žadatelé o podporu v programu COVID 2021 navíc dle sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu budou moci požádat i o podporu v rámci druhé výzvy programu COVID – Nepokryté náklady, a to se sníženým základem pro výslednou dotaci). Pro kompenzační bonus pak vláda stanoví čtvrté bonusové období, odpovídající květnu 2021 (dotace bude poskytována opět v maximální výši 1.000 Kč za den, pro osoby zaměstnané na dohodu o provedení práce či dohodu o pracovní činnosti pak 500 Kč za den).

 

Otevření maloobchodních prodejen

Již dne 03.05.2021 rozhodla vláda o otevření všech doposud zavřených maloobchodních prodejen a zároveň o otevření dalších provozoven služeb. Tyto provozovny budou moci otevřít ode dne 10. května 2021. Venkovní trh a tržnice již nebudou muset nabízet pouze omezený sortiment. Uzavřeny naopak zůstanou restaurace či hotely a další rizikové provozovny.

 

Ochranné prostředky dýchacích cest

Od 10. května 2021 bude zmíněna povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest ve venkovních prostorách. Nově již nebude povinné mít nasazený ochranný prostředek dýchacích cest ve venkovních prostorách, za předpokladu, že se na méně než dvou metrech prostoru budou nacházet maximálně dvě osoby.

 

 

V případě jakýchkoli dalších dotazů či problémů se na nás neváhejte obrátit.

 

 

Děkujeme za Vaši pozornost a s přáním pevného zdraví,

 

 

 

       Tým Spoladore & Bystřický, advokátní kancelář s.r.o.