Vážení,

 

v souvislosti se zhoršující se epidemií viru SARS-CoV-2 na území České republiky bychom Vás rádi opět informovali o zpřísňujících vládních opatření, která byla vydána dne 18. 11. 2021.

 

V rámci nových mimořádných opatření s účinností ode dne 22. 11. 2021 si dovolujeme poukázat především na omezení v oblasti maloobchodu a služeb. Tímto opatřením se zakazuje osobám, pokud nesplní dále níže uvedené podmínky, využívat následující služby či navštěvovat následující objekty:

 

  • holičství, kadeřnictví, pedikúra, manikúra, solária, kosmetické, masérské anebo jiné obdobné služby;
  • stravovací služby, kluby a diskotéky, ubytovací a rekreační zařízení;
  • sportoviště ve vnitřních prostorech, koupaliště, wellness zařízení, sauny;
  • zoologické a botanické zahrady, muzea, galerie, hrady, zámky a obdobné objekty;
  • hudební, divadelní a jiné kulturní akce.

 

Výše uvedený zákaz se nevztahuje na následující osoby:

 

  • osoby s dokončeným očkováním vakcínou proti koronaviru SARS CoV-2;
  • osoby, které prodělaly onemocnění covid-19 (počítá se po uplynutí doby izolace, avšak ne déle než 180 dní od prvního pozitivního výsledku PCR či antigenního testu);
  • některé osoby, které absolvovaly nejdéle před 72 hodinami PCR test s negativním výsledkem, ale pouze pokud se jedná o osoby do 18 let věku, osoby, které se nemohou ze zdravotních důvodů podrobit očkování, nebo osoby, které byly očkovány, ale ještě u nich neuplynula povinná doba pro ukončení očkování (tj. 14denní doba od poslední dávky očkování nebo čekají na druhou dávku očkování);
  • jedná se o dítě do 12 let (není třeba splňovat žádné podmínky);

 

Pokud osoby nesplňují výše uvedené podmínky, není jim využívání shora popsaných služeb umožněno. Dovolujeme si upozornit, že osoba, která nemá započaté očkování, nemůže předmětné služby využívat ani když by se prokázala negativním, ať antigenním či PCR, testem.

 

Provozovatelé takových služeb a objektů mají rovněž povinnost kontrolovat všechny zákazníky a neposkytnout služby či zakázat vstup osobám, které nesplňují podmínky pro návštěvu.

 

Dále byla nařízena povinnost pro provozovatele maloobchodních prodejen zboží omezit přítomnost zákazníků na 1 zákazníka na 10 m2 plochy a zajistit, aby zákazníci ve frontách a shlucích měly mezi sebou rozestupy minimálně 1,5 m. U stravovacích zařízení je nově povinnost usadit zákazníky po max. 6 osobách u jednoho stolu (výjimkou jsou osoby ze společné domácnosti) a rozestupy mezi stoly musí činit min. 1,5 m.

 

V neposlední řadě si dovolujeme poukázat na plánované povinné testování neočkovaných zaměstnanců, které by mělo probíhat jednou týdně, vždy v pondělí. Testování bude umožněno i za využití antigenních samotestů, na které by měly zdravotní pojišťovny přispívat. Přesné znění tohoto opatření a jeho další podmínky zatím bohužel nejsou známy.

 

Veškerá tato opatření platí nad rámec opatření stávajících, jako je povinnost nošení respirátorů a dalších, o kterých jsme Vás informovali v předchozích článcích.

 

O dalším vývoji Vás budeme informovat.

 

V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností se na nás neváhejte obrátit, jsme Vám plně k dispozici.

 

S pozdravem a přáním pevného zdraví,

 

 

Tým Spoladore & Bystřický, advokátní kancelář s.r.o.