Vážení,

 

v souvislosti se změnou podmínek povinného samotestování zaměstnanců a OSVČ ode dne 17.01.2022 bychom Vás chtěli informovat, že zaměstnavatelé opět mohou čerpat příspěvky z veřejného zdravotního pojištění na antigenní testy pro laické použití, kterými byli a jsou testováni zaměstnanci v důsledku opatření o jejich povinném testování. Příspěvek za testy může zaměstnavatel uplatnit vzhledem k testování zaměstnanců (1) v období od 22.11.2021 do 16.01.2022, kdy platilo povinné testování jen pro určitou skupinu zaměstnanců, a dále za testování (2) v období od 17.01.2022, od kdy se povinné testování vztahuje prakticky na všechny zaměstnance.

 

Příspěvky jsou poskytovány na náklady vynaložené zaměstnavatelem na testy pro zaměstnance v souvislosti s těmito mimořádnými opatřeními:

 

  1. Příspěvky na testy provedené od 22.11.2021 do 16.01.2022

 

Prvním opatřením je opatření č. MZDR 42085/2021-1/MIN/KAN ze dne 20.11.2021 (ve znění pozdějších změn), kterým bylo uloženo povinné testování zaměstnanců a OSVČ, kteří nejsou očkováni, ani neprodělali v posledních 180 dnech onemocnění koronavirem. Toto opatření bylo v účinnosti od 22.11.2021 do dne 16.01.2022. Za uvedené období lze žádat o příspěvek na 4 testy měsíčně na jednoho zaměstnance nebo OSVČ.

 

  1. Příspěvky na testy provedené od 17.01.2022

 

Druhým opatřením je opatření č. MZDR 461/2022-1/MIN/KAN ze dne 05.01.2022, které je v účinnosti od 17.01.2022, s tím, že by mělo platit do 15.02.2022, nicméně konečné datum ještě může být revidováno. Na základě tohoto opatření je testování povinné i pro zaměstnance či OSVČ, kteří jsou již plně očkováni, anebo v posledních 180 dnech prodělali onemocnění koronavirem. Za toto období je možné žádat o příspěvek na 2 testy týdně na jednoho zaměstnance nebo OSVČ.

 

Maximální výše příspěvku je stanovena na 60,- Kč včetně DPH na jeden test. Ten však musí být uveden v seznamu antigenních testů povolených Státním ústavem pro kontrolu léčiv, který můžete nalézt pod tímto odkazem: https://www.sukl.cz/prehled-testu-k-diagnostice-onemocneni-covid-19. Příspěvek lze uplatnit též za dosud nevyčerpané testy, které zaměstnavatel nakoupil již dříve, a to testy nakoupené od 01.01.2021 a později. Podmínkou je, aby takový test byl obsažen v seznamu povolených testů.

 

Příspěvky na testy je možné za zaměstnance získat pouze v rozsahu, v jakém je mimořádným opatřením stanovena povinná frekvence testování zaměstnance, tedy bez ohledu na počet zaměstnavatelů takového zaměstnance.

 

O příspěvek lze žádat od 01.01.2022 (s výjimkou pro nově registrované za testy od 17.01.2022 – viz dále), a to zpětně za předchozí měsíc, avšak za měsíc listopad 2021 lze žádat až tento měsíc, tj. v lednu 2022. Žádost o příspěvek lze podat pouze prostřednictvím webové aplikace na stránkách Programu na podporu provádění samoodběrových testů COVID-19: https://www.samotesty-covid.cz/. Registraci osob, které již o příspěvky v této aplikaci dříve žádali, není třeba znova provádět. Žádost však samozřejmě podat potřebné je. Zaměstnavatelé, kteří budou žádat o příspěvky nově, a to za období testování zaměstnanců až od 17.01.2022, se mohou registrovat a požádat o příspěvek až od 15.02.2022.

 

V žádosti se uvedou kromě údajů zaměstnavatele také údaje testovaných zaměstnanců, a to v rozsahu jména a příjmení zaměstnance, jeho zdravotní pojišťovny, čísla pojištěnce / data narození, data provedeného testu a výsledku tohoto testu. Zaměstnavatel samozřejmě přiloží i daňový doklad za nakoupené testy.

 

Příspěvek lze čerpat za zaměstnance, kteří vykonávají svou práci na základě hlavního pracovního poměru, dohody o pracovní činnosti, i dohody o provedení práce. Za zaměstnance se pro tyto účely v kontextu mimořádného opatření účinného od 17.01.2022 považují i osoby přidělené agenturou práce, dobrovolníci, osoby vykonávající praxi či jiné osoby, které se zdržují na pracoviště zaměstnavatele za účelem účasti na jeho činnosti a současně nejsou testovány jinou osobou. Povinné testování se vztahuje i na OSVČ, které tedy mohou čerpat příspěvek na testy i za sebe.

 

O vývoji situace Vás budeme nadále informovat.

 

V případě jakýchkoliv nejasností se na nás neváhejte obrátit, jsme Vám plně k dispozici.

 

S pozdravem a přáním pevného zdraví,

Team Spoladore & Bystřický