Změna režimu vydávání a platnosti mimořádných opatření při epidemii onemocnění COVID‑19 ode dne 12. dubna 2021 – praktický dopad na podnikatele

 

– aktuální stav ke dni 15. 04. 2021

 

 

 

Vážení,

 

rádi bychom Vás tímto informovali o změně právního režimu vydávání a platnosti mimořádných opatření při epidemii onemocnění COVID-19 ode dne 12. dubna 2021.

 

Uplynutím dne 11. dubna 2021 skončil v České republice mimořádný stav, kdy mimořádná opatření byla vydávána na základě ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky a zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon).

 

Mimořádná opatření, která omezují podnikatelskou činnost, jsou s účinností ode dne 12. dubna 2021 vydávána Ministerstvem zdravotnictví, případně i krajskými hygienickými stanicemi, a to na základě zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 (dále jako „pandemický zákon“) a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (dále jako „zákon o ochraně veřejného zdraví“). Pandemický zákon neumožňuje omezování svobody pohybu (na rozdíl od krizového zákona), nově tedy nebudou možné realizovat uzávěru okresů a zákaz nočního vycházení.

 

Pro úplnost uvádíme, že ode dne 27. února 2021, což je den nabytí účinnosti pandemického zákona, je ze zákona vyhlášen tzv. stav pandemické pohotovosti, který lze ukončit či znovu obnovit usnesením Poslanecké sněmovny přijatým na návrh vlády nebo jedné pětiny všech poslanců, přičemž usnesení o ukončení stavu pandemické pohotovosti a jeho obnovení se vyhlašuje ve Sbírce zákonů).

 

Kromě formální změny právní úpravy, jak je uvedeno výše, k významnějším praktickým změnám pro podnikatele nedochází, i nadále může být podnikatelská činnost omezována, pouze se mění formální základ.

 

Oproti původním očekáváním z minulého týdně navíc vláda změnila opatření omezující shromažďování osob. Při jakýchkoli organizovaných akcích se smí setkávat pouze dvě osoby na jednom místě. Výjimka byla schválena pro účast na svatbách, uzavírání registrovaných partnerství a pohřbech, na kterých se může setkat až patnáct osob na jednom místě.

 

Omezeno je rovněž konání voleb orgánů právnické osoby a zasedání orgánu právnické osoby (s výjimkou územních samosprávných celků). V případě, že se zasedání účastní na jednom místě více než deset osob je nutno splnit následující požadavky:

 

  • Osoby musí být usazeny tak, aby byly dodrženy dvoumetrové rozestupy (výjimku mají pouze členové jedné domácnosti),
  • Účastnící zasedání musí při vstupu do vnitřních prostor prokázat, že absolvovali nejdéle před pěti dny RT-PCR test s negativním výsledkem, nebo nejdéle před 72 hodinami POC test s negativním výsledkem, nebo že v posledních 90 dnech prodělali onemocnění COVID-19, nebo jim byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace druhé dávky očkovací látky již uplynulo 14 dnů (splnění těchto podmínek je povinen kontrolovat provozovatel prostor),
  • Zasedání se smí zúčastnit nejvýše 50 osob (více osob se může zasedání účastnit pouze, pokud je konání daného zasedání nezbytné k splnění zákonem uložených povinností, a to včetně voleb členů orgánu).

 

Pokračovat bude rovněž povinné testování zaměstnanců ve firmách.

 

Aktuálně platná a účinná mimořádná opatření je možno vyhledat zde:

 

https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/nouzovy-stav-a-mimoradna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/

 

 

Pandemický zákon upravuje problematiku náhrady škody, která vznikne právnickým a fyzickým osobám v době pandemické pohotovosti v příčinné souvislosti s nařízenými mimořádnými opatřeními dle pandemického zákona či zákona o ochraně veřejného zdraví. O možnosti uplatnit vůči státu nárok na náhradu škody Vás budeme informovat v jiném článku.

 

V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností se na nás neváhejte obrátit, jsme Vám plně k dispozici.

 

S pozdravem a přáním pevného zdraví,

 

 

 

Team Spoladore & Bystřický