Dovolujeme si Vás stručně informovat o dalším vývoji rozvolňujících omezujících opatření, přijatých v boji proti pandemii onemocnění COVID-19, a o dalším souvisejícím vývoji podpůrných opatření.

Vláda v pondělí 8.6.2021 schválila mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které sjednocují pravidla pro OTN, rozvolňují nošení roušek ve školách a v zaměstnaní, navyšují počet osob na veřejných a soukromých akcích a mění termín druhé dávky u vakcíny Moderna. Od 1. července pak ruší testování v zaměstnání a ve školách a zmírňují pravidla pro cestování v rámci EU.

 

Sjednocení podmínek pro tzv. OTN (očkování, test, prodělaná nemoc)

Vláda 8.6.2021 sjednocuje podmínky pro všechna místa, kde je pro vstup nutné očkování, testování nebo potvrzení o prodělané nemoci. Těmito podmínkami jsou: PCR test ne starší než 7 dní, antigenní test ne starší než 72 hodin, doklad o očkování nejdříve však 22. den po aplikaci první dávky, potvrzení o prodělaném onemocnění do 180 dnů, podstoupení preventivního antigenního testu na místě vstupu do prostor nebo doklad o absolvování testu u zaměstnavatele nebo ve škole (potvrzení zaměstnavatele nebo školy, popř. čestné prohlášení).

 

Rozvolnění nošení roušek

Dle mimořádného opatření o ochranně dýchacích cest neplatí nově povinnost nosit roušku pro děti, které ještě nezahájili povinnou školní docházku. Dále v krajích, kde je sedmidenní incidence nižší než 25 nových případů na 100 tisíc obyvatel (v Praze, Ústeckém, Jihomoravském, Plzeňském, Středočeském, Pardubickém, Královéhradeckém Olomouckém, Moravskoslezském, Karlovarském kraji a kraji Vysočina) došlo k rozvolnění povinnosti nošení roušek ve školách, a to po dobu, kdy je žák nebo student usazen v lavici a pedagog během vyučovací hodiny. V krajích uvedených výše došlo taktéž k rozvolnění nošení roušek v zaměstnání. Rouška nebude povinná ve chvíli, kdy tam nejsou přítomny jiné osoby než spolupracovníci.

 

Dále je žákům, studentům i pedagogům po dobu zkoušky ve škole povoleno sundat si roušku,  pokud udržují rozestup 2 metry. Bez roušek je nově možné být v celém prostoru koupališť, bazénů, saun, wellness a solných jeskyní.

 

Navýšení počtu osob na veřejných  a soukromých akcích

Podmínky pro konání veřejných i soukromých akcí, kde dochází ke kumulaci osob upravuje mimořádné opatření k maloobchodu a službám. Ve vnitřních prostorech se nově může akcí zúčastnit až 200 osob, ve vnějších až 500. To ale pouze za podmínky, že jsou osoby očkovány, negativně testovány nebo doloží doklad o prodělaném onemocnění. Dokumenty prokazující tyto skutečnosti lze získat online na portále ocko.uzis.cz.

Nově se také navyšuje kapacita sedících diváků na kulturních představeních, sportovních utkáních, kongresech a vzdělávacích akcích, a to do 50 % celkové kapacity míst k sezení, nejvýše však 1 000 osob uvnitř a 2 000 osob venku. V případě konání akcí, které probíhají ve velkých halách či na stadionu je možné navýšit alternativně kapacitu sedících diváků až na 25 %.

 

Sjednocení podmínek návštěv ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb

Dále byly sjednoceny podmínky návštěv ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb s podmínkami stanovenými v jiných nařízeních, co se týče prokazování očkování, testování nebo prodělání nemoci.

 

Zkrácení intervalu pro podání druhé dávky vakcíny Moderna

Druhou dávku vakcíny Moderna bude nově možné podat v intervalu 25 až 35 dnů od podání první dávky namísto 38 až 42 dnů od podání první dávky.

 

Zrušení povinného testování v zaměstnání, u OSVČ a ve školách

Nově, od 1. července 2021, nebude nadále povinné pravidelné testování v zaměstnání, u osob samostatně výdělečně činných a ve školách.

 

Zmírnění pravidel pro cestování

Od 1. července při cestování v rámci Evropské unie bude používán výhradně certifikát o očkování, testu nebo prodělaném onemocnění. Zmírněné budou také pravidla pro plně očkované občany České republiky při cestě do nebo ze zemí EU.

 

O dalším vývoji rozvolňování a ostatních opatření Vás budeme informovat.

 

V případě jakýchkoli dalších dotazů či problémů se na nás neváhejte obrátit.

 

Děkujeme za Vaši pozornost a s přáním pevného zdraví,

 

 

       Tým Spoladore & Bystřický, advokátní kancelář s.r.o.