Vážení,

 

v letošním roce jsme Vás již informovali o změnách v povinnosti danit příjmy plynoucí z krátkodobých pronájmů nemovitostí přes platformy typu Airbnb či booking.com, a rovněž o nových požadavcích na poskytovatele krátkodobých pronájmů v souvislosti s kolaudací prostor sloužících ke krátkodobému pronájmu jako ubytovací jednotky, a nikoliv jako byty. V tomto článku bychom Vás rádi stručně informovali o vývoji v soudním nahlížení na omezování možností poskytovat krátkodobé ubytovací služby, když k těmto zákazům často přistupují společenství vlastníků jednotek.

 

Vrchní soud se v nedávné době zabýval případem, kdy společenství vlastníků jednotek (SVJ) v bytovém domě podmínilo poskytování krátkodobého ubytování ve svém domě souhlasem všech vlastníků jednotek v daném domě s tím, souhlas nebude udělen nebo bude odejmut v případě, že by krátkodobý pronájem ohrožoval pořádek či noční klid v domě. Městský soud v Praze následně shledal, že takové omezení je ze strany SVJ v mezích zákona, neboť poskytování krátkodobého ubytování omezuje ostatní vlastníky ve výkonu jejich práv (například v právu na klidné bydlení).

 

Následně se však případem zabýval jako odvolací Vrchní soud, který rozhodl, že SVJ nemůže vlastníka omezit v jeho právech poskytovat krátkodobé ubytování, neboť vlastník jednotky může být ve svém právu na podnikání ve svém bytě omezen pouze právem jiného vlastníka na klidné bydlení. Společenství vlastníků jednotek však nemá právo vlastníka v tomto směru omezit, neboť je pouze právnickou osobou, sdružující své členy, nikoli vlastníkem. Omezení možnosti poskytovat krátkodobé pronájmy by tak vlastníci jednotek měli řešit mezi sebou navzájem, a nikoli prostřednictvím SVJ. Je-li vlastník jednotky nadměrně rušen poskytováním krátkodobých pronájmů jiným vlastníkem jednotky, má jakožto vlastník právo bránit se proti takovému rušení žalobou.

 

Dle rozhodnutí soudu tedy společenství vlastníků jednotek nesmí jednotlivým vlastníkům jednotek zakazovat poskytování krátkodobých pronájmů. Rozhodnutí Vrchního soudu tak posiluje práva poskytovatelů krátkodobého ubytování.

 

Dovolujeme si však upozornit, že aktuální soudní rozhodnutí může být v budoucnu změněno Nejvyšším soudem, proto nemusí být konečné.

 

 

V případě jakýchkoli dalších dotazů či problémů se na nás neváhejte obrátit.

 

Děkujeme za Vaši pozornost a s přáním pevného zdraví,

 

 

 

       Tým Spoladore & Bystřický, advokátní kancelář s.r.o.