V tomto článku si Vás dovolujeme stručně informovat o dalším rozvolnění omezujících opatření, přijatých v boji proti pandemii onemocnění COVID-19, a o dalším vývoji vládních podpůrných programů a o souvisejícím dění.

 

Otevření služeb

V minulém článku ze dne 26.05.2021 jsme Vás informovali o zrušení části opatření Ministerstva zdravotnictví, ze dne 14. května 2021, č. j. MZDR-14601/2021-12/MIN/KAN, Nejvyšším správním soudem. Vláda nakonec rozhodnutí soudu vzala na vědomí a od pondělí 31.05.2021 umožnila otevřít vnitřní prostory restauračních zařízení, barů, hudebních klubů, ale i bazénů, bowlingových klubů či kasin.

 

Podmínky vstupu do provozoven služeb

Vstup do vnitřních prostor provozoven služeb bude umožněn na základě potvrzení o podstoupení očkování proti onemocnění COVID-19, potvrzení o prodělání onemocnění COVID-19 ve stanovené době, či na základě potvrzení o podstoupení testu na přítomnost onemocnění COVID-19.

V případě vnitřních prostor restaurací bude uznáván rovněž antigenní test určený pro sebetestování provedený v zaměstnání či ve škole, či dokonce podstoupený přímo na místě před vstupem do restaurace. Pro usazování zákazníků ve vnitřních prostorách platí stejná pravidla, jako pro usazování zákazníků ve vnějších prostorách restaurací. Platí tedy dodržování rozestupů, maximální počet osob jednoho stolu, ale i zákaz živé hudby a tance.

Pro ostatní provozovny služeb platí, že vstoupit do provozovny je možné pouze s maximálně 7 dní starým PCR testem; maximálně 72 hodin starým antigenním testem; prokázat, že osoba v uplynulých 180 dnech prodělala onemocnění COVID-19; pokud osoba doloží národní certifikát o provedení očkování, a to pokud u dvoudávkového očkování uplynulo od aplikace první dávky více než 22 dní, ale ne více než 90 dní (případně ne více než 9 měsíců, pokud již byla aplikována druhá dávka), nebo v případě jednodávkového očkování uplynulo více než 14 dnů, ale ne více než 9 měsíců od první dávky.

Zvláštní kapacitní omezení platí pro bazény, sportoviště a kasina. V těchto zařízeních se smí nacházet pouze jedna osoba na 15 metrů čtverečních, přičemž zároveň musí být dodržovány dvoumetrové rozestupy. Ve wellness zařízeních smí být kapacita naplněna jen ze 30 procent. Zvláštní pravidla jsou stanovena rovněž pro provoz saun.

 

Pravidla pro konání vnitřních akcí

Nová pravidla se dotknou též konání hromadných akcí ve vnitřních prostorách. Například kongresů a vzdělávacích akcí se nově bude moci účastnit až 250 osob, a to při naplnění maximálně 50 procent kapacity daného sálu.

 

Národní certifikát o provedení očkování

Podstoupení očkování proti onemocnění COVID-19 je možné prokázat též národním certifikátem o provedení očkování (tedy certifikátem vydaným v členském státě Evropské unie nebo ve třetím státě). Uznáváno je očkování 22 dnů až devět měsíců po provedení první dávky u dvoudávkového očkování, a 14 dnů až devět měsíců po provedení první dávky u jednodávkového očkování.

Při prokázání se národním certifikátem navíc nebude při vstupu na území ČR nutné prokázat se negativním testem na přítomnost onemocnění COVID-19, ani dodržovat další stanovené podmínky pro vstup na území České republiky.

Podmínkou pro užití národního certifikátu je jeho vystavení v českém jazyce. V případě certifikátu, vydaného Maďarskem, Německem, Polskem, Rakouskem, Slovenskem či Slovinskem musí být navíc na internetových stránkách zveřejněn jeho vzor.

 

Prodloužení programu Antivirus A

Vláda dne 31.05.2021 rozhodla o prodloužení programu Antivirus, režimu A. Doba uznatelnosti výdajů se prodlouží o další měsíc, tedy do 30. června 2021. Bude tak prodloužena podpora zaměstnavatele v případě, že zaměstnanec nemohl vykonávat práci z důvodu důležité osobní překážky v práci v případě nařízené karantény či izolace. Naopak režimy Antivirus B a Antivirus Plus již prodlouženy nebudou.

 

Z dalších podpůrných dotačních programů byl prodloužen rovněž program Agricovid Potravinářství, určený na podporu malých a středních firem v sektoru potravinářství, jejichž tržby poklesly z důvodu poklesu poptávky po jejich produktech, způsobeném pandemií onemocnění COVID-19. Bližší informace o podmínkách prodloužení programu budou teprve zveřejněny.

 

Nezákonnost opatření o omezení provozu mateřských a základních škol

Nejvyšší správní soud dne 02.06.2021 prohlásil za nezákonná dvě dubnová mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví, jež plošně omezovala provoz mateřských a základních škol. Tato opatření již nejsou v platnosti, neboť školská zařízení jsou již otevřená v plném rozsahu. Rozhodnutí soudu však může mít dopad do budoucna, neboť soud stanovil, že školská zařízení nelze na základě zákona o ochraně veřejného zdraví uzavírat plošně z preventivních důvodů, ale je možné uzavřít pouze konkrétní zařízení na základě konkrétní hrozby (například výskyt nakažených jedinců v konkrétní škole).

 

 

V případě jakýchkoli dalších dotazů či problémů se na nás neváhejte obrátit.

 

 

Děkujeme za Vaši pozornost a s přáním pevného zdraví,

 

 

 

       Tým Spoladore & Bystřický, advokátní kancelář s.r.o.