Dovolujeme si Vás stručně informovat o dalším vývoji omezujících opatření, přijatých v boji proti pandemii onemocnění COVID-19 v oblasti ubytovacích služeb.

 

Ubytovací služby jsou otevřeny již od 24.5.2021, nicméně od 8.6.2021 upravuje podmínky jejich provozu nové mimořádné opatření Ministerstva zahraničí MZDR 14601/2021-18/MIN/KAN.

 

Osoby, kterým můžou být poskytnuty ubytovací služby

Ubytovací služby dle tohoto opatření mohou být poskytnuty pouze osobám, které nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 a prokáží, že splňují jednu z podmínek tzv. OTN (očkování, test, prodělaná nemoc), o kterých jsme Vás informovali v naší předchozí aktualitě. Těmito podmínkami jsou: PCR test ne starší než 7 dní, antigenní test ne starší než 72 hodin, doklad o očkování nejdříve však 22. den po aplikaci první dávky, potvrzení o prodělaném onemocnění do 180 dnů, podstoupení preventivního antigenního testu na místě vstupu do prostor nebo doklad o absolvování testu u zaměstnavatele nebo ve škole (potvrzení zaměstnavatele nebo školy, popř. čestné prohlášení). Toto neplatí pro děti do 6 let.

 

 

Délka pobytu může být maximálně 7 dní a pro delší pobyt je nutné, aby tyto osoby splnily některou výše uvedených podmínek znovu, případně je možné, aby si na místě udělali samotest s negativním výsledkem.

 

Vedle výše uvedených osob je možné poskytnout ubytovací služby ještě těmto osobám:

  • osoby, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa;
  • osoby, které nemají jiné bydliště na území ČR a jejichž ubytování bylo zahájeno před 8.6.2021;
  • osoby, které jsou v bytové nouzi a kterým ubytování zprostředkoval územní samosprávný celek (obec, kraj…).

 

 

 

Podmínky provozu ubytovacích služeb

Dle opatření je provozovatel povinen splnit ty to podmínky:

  • pro zákazníky musí být zajištěna možnost vydezinfikování rukou, a to při vstupu i ve vnitřní části provozovny;
  • bude zajištěna pravidelná dezinfekce často dotýkaných ploch, jako jsou kliky, madla, vypínače, zábradlí a další.

 

Restaurace v ubytovacích zařízeních podléhají stejným podmínkám jako ostatní stravovací zařízení.

 

O dalším vývoji rozvolňování a ostatních opatření Vás budeme informovat.

 

V případě jakýchkoli dalších dotazů či problémů se na nás neváhejte obrátit.

 

Děkujeme za Vaši pozornost a s přáním pevného zdraví,

 

 

       Tým Spoladore & Bystřický, advokátní kancelář s.r.o.