Advokátní kancelář Spoladore & Bystřický, se sídlem v Praze, poskytuje služby generální advokátní praxe se zvláštním důrazem na právo nemovitostí, obchodní a závazkové právo. Specifikem kanceláře je poskytování právních služeb investorům přicházejícím do České republiky ze zahraničí. S klienty proto komunikujeme česky, italsky, anglicky a francouzsky. Italským klientům se přitom věnují rodilí mluvčí.