Přihlášení:

Registrace

Žaloby na banky proti poplatkům za vedení hypotéčních a jiných uvěrových účtů

Směrnice evropské Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993, o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách uvádí, že "nepřiměřenými podmínkami" se rozumí: "Smluvní podmínka, která nebyla individuálně sjednána, je v rozporu s požadavkem přiměřenosti a způsobuje významnou nerovnováhu v právech a povinnostech smluvních stran, v neprospěch spotřebitele".

"Dále, je vždy považována za nesjednanou individuálně podmínka, která byla sepsána předem, a spotřebitel proto nemohl mít žádný vliv na obsah podmínky. Tvrzeni o tom, že byla individuálně sjednána se musí dokázat".

Na základě těchto pravidel, respektive německého občanského zákoníku a základních principů tamní právní úpravy, německý nejvyšší soud rozhodl o vracení sporného paušálního poplatku, jehož účtování je podle loňského rozhodnutí tohoto soudu v rozporu s unijní legislativou.

Podle loňského rozhodnutí německého nejvyššího soudu je vedení speciálního "úvěrového účtu" výhradně v zájmu banky, která jej používá pro technicko-organizační záležitosti související se zaúčtováním jednotlivých splátek. To znamená, že se za poplatkem neskrývá žádná konkrétní protislužba, ale banka to dělá jen v její vlastní prospěch.

Argumentaci spolkového soudu použil právník a mediátor Petr Němec, když požádal Komerční banku o vrácení dosud zaplaceného poplatku za vedení úvěrového účtu. Banka jej nejdříve odmítla. Podal proto podnět k Finančnímu arbitrovi ČR a současně se obrátil na soud. V případě pana Petra Němce, se však ještě před vydáním platebního rozkazu Komerční banka nakonec sama rozhodla poplatek vrátit. Banka takto vyhověla klientově žádosti ještě před doručením platebního rozkazu ze strany Obvodního soudu pro Prahu 1. "Tím, že banka nepodá proti platebnímu rozkazu odpor, vyhne se soudnímu řízení, kde by již soud musel výslovně konstatovat, zda je poplatek účtován platně, či neplatně," říká Němec. Důsledkem nepodaní odporu bankou je to, že dodnes zde neexistuje soudní rozhodnuti, na jehož základě by se mohlo i nadále rozhodovat v podobných případech, tak jak je tomu v Německu.

Desítky lidí už také získali po dohodě s bankami své peníze zpět, ať už si o ně žádali individuálně nebo přes webové služby, které klienty sdružují, a jsou již připraveny i na eventuální podávání žalob.

Banky proti tomu uvádí, že neuvažují o vracení takového poplatku z toho důvodu, že předmětný poplatek je placen ze strany klienta na základě řádně uzavřené smlouvě, o jejímž obsahu byl předem informován. Dále banky mají za to, že poplatek je cena za správu úvěru, která zahrnuje náklady spojené s administrací úvěru včetně poradenství pro klienta po celou dobu splácení.

Nicméně, takový poplatek za vedení uvěrového účtu je na základě evropské směrnice považován za "nepřiměřenou podmínku", která je v rámci ochrany spotřebitele neplatná, a to i kdyby byla uvedená ve smlouvě a klientem podepsaná. Případné náklady související se správou úvěru by měla banka započítat do samotné výše splátek, tedy do úrokové sazby, která je pro klienty dobře viditelná, porovnatelná a případně i odečitatelná z daní, což poplatek není.

Problematiky:

Vzhledem k tomu, že německy soud rozhodoval podle německého obchodního zákoníku, rozhodnutí tamního soudu se nedá vztáhnout na české právo, a to i přesto, že německý obchodní zákoník vypadá stejně v předmětných ustanoveních jako ten český, jelikož vychází z evropské směrnice o ochraně spotřebitele. Ve výše uvedeném sporu pana Němce, jak již řečeno, se banka sama rozhodla poplatek vrátit. Vzhledem k tomu, že doposud nedošlo k vydání žádného rozhodnutí ve věci týkající se přípustnosti takových poplatků, další klienti bank, kteří budou požadovat vrácení tohoto poplatku od banky budou muset začínat "od nuly". Dále, v případě, že by banky zrušily takový poplatky, určitě je budou pak nějak kompensovat, například právě zvýšením úrokových sazeb anebo účtovaným poplatku výslovně za správu úvěru, který zejména podle Equa Bank, v sobě obsahuje několik služeb a není tudíž poplatek za vedení úvěrového účtu.

Zpět